Bản tin Bông Sen Vàng

Định kỳ đổi mật khẩu cho tài khoản Bông Sen Vàng

Trong thời đại kinh tế số, thương mại điện tử phát triển vượt bậc dẫn đến việc giao dịch trực tuyến ngày càng thông dụng. Bởi vậy, nâng cao tính bảo mật cho tài khoản là biện pháp quan trọng, trong đó có tài khoản Bông Sen Vàng.

Quý hội viên vui lòng thực hiện đổi mật khẩu cho tài khoản Bông Sen Vàng của mình theo quy tắc bắt buộc sau:

Mật khẩu phải được thay đổi tối thiểu 1 năm/1 lần, tính từ lần đổi mật khẩu gần nhất.
Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự bao gồm tối thiểu 1 chữ viết hoa, 1 chữ viết thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt

Nếu Quý hội viên chưa từng thay đổi mật khẩu kể từ tháng 5/2021 (là thời điểm thay đổi hệ thống phần mềm chương trình Bông Sen Vàng), hãy chủ động cập nhật trong tài khoản của mình.

Chương trình Bông Sen Vàng luôn hướng tới áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản của Quý hội viên!