Bản tin Bông Sen Vàng

Ưu đãi cho chủ thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa

Hội viên Bông Sen Vàng – chủ thẻ tín dụng liên kết Sacombank – Vietnam Airlines – Visa Signature và Sacombank – Vietnam Airlines – Visa Platinum được nhiều ưu đãi vượt trội:

Ưu đãi có giá trị từ nay đến hết 31/12/2023.

Xin mời truy cập tại đây để biết thêm thông tin về thẻ.