Bản tin Bông Sen Vàng

Ưu đãi gia hạn thẻ từ 01/01/2024 đến 31/03/2024

Chào đón Năm mới 2024, Chương trình Bông Sen Vàng tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi gia hạn thẻ. Theo đó, Hội viên đến kỳ gia hạn thẻ trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến hết 31/3/2024 sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

Hạng thẻ Chính sách 

Ưu đãi

45 chuyến bay xét hạng hoặc 50.000 dặm xét hạng 40 chuyến bay xét hạng hoặc 40.000 dặm xét hạng
27 chuyến bay xét hạng hoặc 30.000 dặm xét hạng 20 chuyến bay xét hạng hoặc 20.000 dặm xét hạng
18 chuyến bay xét hạng hoặc 15.000 dặm xét hạng 15 chuyến bay xét hạng hoặc 10.000 dặm xét hạng

Vietnam Airlines trân trọng cảm ơn Quý hội viên đã ủng hộ trong thời gian qua và chào đón Quý hội viên trên những chuyến bay tới.