Bản tin Bông Sen Vàng

Ưu đãi gia hạn và nâng hạng thẻ từ 01/07/2023 đến 31/12/2023

Đại dịch Covid-19 tuy đã kết thúc nhưng để lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội trên toàn thế giới. Để bảo toàn quyền lợi cho hội viên, Chương trình Bông Sen Vàng tiếp tục triển khai chính sách ưu đãi gia hạn và nâng hạng thẻ.

Hội viên đến kỳ gia hạn hoặc nâng hạng thẻ trong giai đoạn từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023 sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

Gia hạn thẻ 

Hạng thẻ Chính sách hiện tại

Ưu đãi

50 chuyến bay xét hạng hoặc 50.000 dặm xét hạng 40 chuyến bay xét hạng hoặc 40.000 dặm xét hạng
30 chuyến bay xét hạng hoặc 30.000 dặm xét hạng 20 chuyến bay xét hạng hoặc 20.000 dặm xét hạng
20 chuyến bay xét hạng hoặc 15.000 dặm xét hạng 15 chuyến bay xét hạng hoặc 10.000 dặm xét hạng

 

Nâng hạng thẻ

Hạng thẻ Chính sách hiện tại
Ưu đãi
50 chuyến bay xét hạng hoặc 50.000 dặm xét hạng 48 chuyến bay xét hạng hoặc 40.000 dặm xét hạng 
30 chuyến bay xét hạng hoặc 30.000 dặm xét hạng 28 chuyến bay xét hạng hoặc 25.000 dặm xét hạng 
20 chuyến bay xét hạng hoặc 15.000 dặm xét hạng 18 chuyến bay xét hạng hoặc 13.000 dặm xét hạng 

Lưu ý: Số chuyến bay xét hạng hoặc dặm xét hạng được tính trong 12 tháng liên tiếp.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý hội viên trên những hành trình sắp tới.