Bản tin Bông Sen Vàng

Giảm tới 35% giá các sản phẩm về dặm thưởng

Từ 01-15/04/2024, Chương trình Bông Sen Vàng dành tặng Quý hội viên ưu đãi đặc biệt:

Giảm đến 35% giá các sản phẩm về dặm thưởng như: Mua/Chuyển nhượng/Gia hạn và Khôi phục dặm thưởng để lấy thưởng. 

Mua tại Việt Nam

Sản phẩm Giá hiện tại Giá Ưu đãi trên App/Phòng vé Giá Ưu đãi trên website(*)
Mua dặm thưởng
(1.000 dặm)
550.000 VND 400.000 VND 360.000 VND
Chuyển nhượng dặm thưởng (1.000 dặm) 210.000 VND 150.000 VND 135.000 VND

Gia hạn dặm thưởng

(500 dặm)

100.000 VND 70.000 VND 63.000 VND

Khôi phục dặm thưởng đã hết hạn

(500 dặm)

100.000 VND 70.000 VND 63.000 VND

Mức giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT

Mua ngoài Việt Nam

Sản phẩm Giá hiện tại Giá Ưu đãi trên App/Phòng vé Giá Ưu đãi trên website(*)

Mua dặm thưởng
(1.000 dặm)

25 USD

17 USD

15.3 USD

Chuyển nhượng dặm thưởng (1.000 dặm)

10 USD

7 USD

6.3 USD

Gia hạn dặm thưởng

(500 dặm)

5 USD

3.5 USD

3.15 USD

Khôi phục dặm thưởng đã hết hạn

(500 dặm)

 

5 USD

3.5 USD

3.15 USD

(*) Giảm thêm 10% trên mức giá ưu đãi nhân dịp triển khai chức năng mới, theo đó Quý hội viên hãy nhập “Mã ưu đãi” trong mục “Ưu đãi của tôi” sau khi đăng nhập tài khoản trên website trong quá trình mua dịch vụ.

Quý hội viên thực hiện các bước sau để mua/chuyến nhượng/gia hạn và khôi phục dặm thưởng.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng tại đây
Bước 2: Chọn Mua/chuyển nhượng Dặm
Bước 3: Chọn dịch vụ và thanh toán trực tuyến