Bản tin Bông Sen Vàng

Ưu đãi chăm sóc sức khỏe tại Vinmec

Chương trình Bông Sen Vàng hợp tác cùng hệ thống Y tế Vinmec cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện đạt tiêu chuẩn Quốc tế ngay tại Việt Nam cho hội viên Lotusmiles.

Từ nay đến hết ngày 30/06/2024, hội viên đến chăm sóc sức khỏe tại Vinmec sẽ được ưu đãi theo hạng thẻ như sau:

(*) Trong trường hợp hội viên không có Bảo hiểm hoặc Bảo hiểm từ chối.

Điều kiện áp dụng:

Không áp dụng đồng thời cùng các chương trình ưu đãi khác của Vinmec.
Không áp dụng cho các dịch vụ không giảm giá dưới mọi hình thức của Vinmec được cập nhật tại thời điểm hội viên sử dụng dịch vụ.
Không áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi các đối tác của Vinmec được cập nhật tại thời điểm hội viên sử dụng dịch vụ.

Để nhận ưu đãi, hội viên cần trình thẻ Bông Sen Vàng hoặc hình ảnh thẻ trên App của Vietnam Airlines kèm theo giấy tờ tùy thân.