Bản tin Bông Sen Vàng

Ưu đãi dành cho hội viên mở thẻ Vietnam Airlines VPBank Platinum Mastercard

Thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines VPBank Platinum Mastercard dành cho khách hàng hay di chuyển những lợi ích bất tận như tích luỹ dặm bay và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Từ nay đến hết ngày 30/09/2024, hội viên Bông Sen Vàng đồng thời là chủ thẻ tín dụng Vietnam Airlines VPBank Platinum Mastercard sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

Mở mới thẻ chi tiêu đạt 4 triệu VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ, sẽ được:
Hoàn 1 triệu VND
Nhận 1.000 dặm thưởng
Tích lũy dặm bay theo cơ chế hấp dẫn:
– 26.000 VND = 1 dặm Bông Sen Vàng khi chi tiêu bằng VND
– 26.000 VND = 1.5 dặm Bông Sen Vàng khi chi tiêu bằng ngoại tệ
Miễn phí nâng hạng thẻ Titan Bông Sen Vàng khi thỏa mãn điều kiện:
– Có tổng chi tiêu thẻ đạt 70 triệu VND trong vòng 60 ngày tính từ ngày mở thẻ
– Hoặc có tổng chi tiêu đạt từ 100 triệu VND trong tối đa 4 tháng liên tiếp (tính theo lịch thường niên)
Phí thường niên:
– Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính nếu thẻ chính có phát sinh giao dịch chi tiêu tối thiểu 2 triệu VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ.
– Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính nếu có tổng doanh số giao dịch của thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 150 triệu
VND.

Xin mời tham khảo thêm về ưu đãi và điều kiện mở thẻ tại đây