Bản tin Bông Sen Vàng

Thay đổi chính sách xét hạng thẻ năm 2024

Từ tháng 1/2024, Chương trình Bông Sen Vàng thay đổi chính sách xét hạng thẻ, cụ thể:

Thay đổi tiêu chí xét hạng thẻ
Giảm 10% số chặng xét hạng để gia hạn hoặc nâng hạng thẻ Bạch Kim, Vàng và Titan. Tiêu chí xét hạng thẻ tính theo dặm xét hạng không thay đổi.
Xin mời Quý hội viên tham khảo thông tin chi tiết tại đây
Thay đổi hệ số cộng chặng xét hạng trên chuyến bay Vietnam Airlines
Khi thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN (do Vietnam Airlines, Vasco, Pacific Airlines và Cambodia Angkor Air khai thác), Quý hội viên được cộng chặng xét hạng căn cứ vào loại hành trình (nội địa hoặc quốc tế), khoảng cách chặng bay và loại giá vé. Giá vé linh hoạt có hệ số cộng chặng xét hạng cao hơn mức giá tiêu chuẩn hoặc tiết kiệm.
Xin mời Quý hội viên tham khảo Hệ số cộng dặm/chặng xét hạng trên chuyến bay nội địa Việt Nam tại đây và chuyến bay quốc tế tại đây.

Thay đổi hệ số cộng chặng xét hạng trên chuyến bay SkyTeam
Từ 20/01/2024, Quý hội viên bay bằng vé mua hạng Phổ thông trên các chuyến bay SkyTeam sẽ được cộng chặng xét hạng với hệ số 0,5 thay vì 1 như trước đây. Quy định đối với vé hạng Nhất, hạng Thương gia và Phổ thông đặc biệt không thay đổi.
Xin mời Quý hội viên tham khảo Quy định cộng dặm/chặng xét hạng trên chuyến bay SkyTeam tại đây