Bản tin Bông Sen Vàng

Tạm dừng phần thưởng hành lý hệ kiện 10kg

Từ ngày 01/03/2024, Chương trình Bông Sen Vàng tạm dừng áp dụng phần thưởng hành lý hệ kiện 10kg trên các hành trình nội địa Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.

Quý hội viên có thể trừ dặm để đổi lấy phần thưởng hành lý với hệ kiện 23kg trên các hành trình nội địa Việt Nam và quốc tế.

Mỗi lần hội viên có thể lấy thưởng tối đa 2 kiện, mỗi kiện 23kg.

BẢNG TRẢ THƯỞNG HÀNH LÝ

Nhóm đường bay Dặm trả thưởng cho 1 kiện 23kg
Nội địa Việt Nam 1
(Các chặng bay có khoảng cách dưới 400 dặm)
5.000
Nội địa Việt Nam 2
(Các chặng bay có khoảng cách từ 400 dặm trở lên)
6.000
Vietnam Đông Dương 1 8.000
Đông Dương 2 8.000
Vietnam Đông Nam Á 8.000
Đông Bắc Á 1 10.000
Đông Bắc Á 2 10.000
Đông Bắc Á 3 10.000
Tây Nam Á (Ấn độ) 10.000
Úc 15.000
Nga 15.000
Anh/Pháp/Đức 15.000
  Mỹ 18.000