Bản tin Bông Sen Vàng

Gia hạn thẻ và dặm thưởng năm 2022 – Bảo toàn ưu đãi

Nhằm bảo toàn quyền lợi cho hội viên, Chương trình Bông Sen Vàng tiếp tục triển khai chính sách gia hạn thẻ và dặm thưởng:

Hội viên có địa chỉ thư tín
tại Việt Nam

Gia hạn thêm 12 tháng

Hội viên có địa chỉ thư tín
ngoài Việt Nam

Gia hạn thêm 24 tháng

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý hội viên trên những hành trình sắp tới.