Bản tin Bông Sen Vàng

Tích dặm và ưu đãi dành cho chủ thẻ VietinBank Vietnam Airlines JCB

Thẻ đồng thương hiệu VietinBank Vietnam Airlines JCB Platinum và Ultimate là hai dòng thẻ đẳng cấp, dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, yêu thích du lịch và thường xuyên sử dụng dịch vụ hàng không.

Được cộng dặm khi chi tiêu là ưu đãi nổi bật dành cho chủ thẻ, cụ thể:

Thẻ VietinBank Vietnam Airlines JCB Ultimate:
+ Cộng 1 dặm thưởng cho mỗi 20.000 VND chi tiêu.
Thẻ VietinBank Vietnam Airlines JCB Platinum:
+ Cộng 1 dặm thưởng cho mỗi 20.000 VND chi tiêu đối với chủ thẻ có giao dịch từ 10 triệu VND/tháng.

+ Cộng 1 dặm thưởng cho mỗi 25.000 VND chi tiêu đối với chủ thẻ có giao dịch từ 5 đến dưới 10 triệu VND/tháng.

+ Cộng 1 dặm thưởng cho mỗi 30.000 VND chi tiêu đối với chủ thẻ có giao dịch dưới 5 triệu VND/tháng.