Bản tin Bông Sen Vàng

Lấy thưởng hành lý trên Web

Lấy thưởng hành lý giờ đã có trên website www.vietnamairlines.com

Hội viên Bông Sen Vàng có thể lấy thưởng hành lý quá cước cho bản thân hoặc cho người thân (áp dụng đối với hội viên Triệu dặm, hội viên hạng Bạch kim, Vàng và Titan) trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.

Số lượng hành lý quá cước có thể lấy thưởng trực tuyến cho mỗi chuyến bay: tối đa 2 kiện (mỗi kiện tối đa 23 kg) hoặc 3 kiện (mỗi kiện tối đa 10 kg).

Lưu ý: Kiện hành lý 10 kg chỉ áp dụng trên các chuyến bay nội địa.

Hướng dẫn lấy thưởng:

Đăng nhập tài khoản Bông Sen Vàng trên www.vietnamairlines.com
Chọn mục Lấy thưởng Hành lý quá cước và nhập Mã đặt chỗ
Chọn Chặng bay, Tên hành khách, Số kiện hành lý cần lấy
Xác thực số dặm lấy thưởng hành lý bằng cách nhập mã OTP (được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Hội viên)


Sau khi lấy thưởng thành công, thông tin chi tiết về Vé hành lý quá cước sẽ được gửi tới email của Quý hội viên.

Chương trình Bông Sen Vàng đang tiếp tục triển khai để đưa chức năng này thực hiện được trên Ứng dụng di động của Vietnam Airlines trong thời gian sớm nhất.