Bản tin Bông Sen Vàng

Ưu đãi gia hạn và nâng hạng thẻ 2023

Hội viên Bông Sen Vàng được ưu đãi với chính sách gia hạn và nâng hạng thẻ mới!

Đại dịch Covid-19 tuy đã kết thúc nhưng để lại nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội trên toàn thế giới. Năm 2022, các hãng hàng không chưa thể khôi phục tần suất bay hoàn toàn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.  

Để bảo toàn quyền lợi cho hội viên của mình, Chương trình Bông Sen Vàng triển khai chính sách ưu đãi cho hội viên đến kỳ gia hạn hoặc nâng hạng thẻ trong giai đoạn từ 1/1/2023 đến hết 31/3/2023 như sau:

Gia hạn thẻ 

Hạng thẻ Chính sách hiện tại

Ưu đãi

50 chuyến bay xét hạng hoặc 50.000 dặm xét hạng 35 chuyến bay xét hạng hoặc 35.000 dặm xét hạng
30 chuyến bay xét hạng hoặc 30.000 dặm xét hạng 15 chuyến bay xét hạng hoặc 15.000 dặm xét hạng
20 chuyến bay xét hạng hoặc 15.000 dặm xét hạng 5 chuyến bay xét hạng hoặc 5.000 dặm xét hạng

 

Nâng hạng thẻ

Hạng thẻ Chính sách hiện tại
Ưu đãi
50 chuyến bay xét hạng hoặc 50.000 dặm xét hạng 40 chuyến bay xét hạng hoặc 40.000 dặm xét hạng 
30 chuyến bay xét hạng hoặc 30.000 dặm xét hạng 25 chuyến bay xét hạng hoặc 25.000 dặm xét hạng 
20 chuyến bay xét hạng hoặc 15.000 dặm xét hạng 15 chuyến bay xét hạng hoặc 10.000 dặm xét hạng 

Lưu ý: Số chuyến bay xét hạng hoặc dặm xét hạng được tính trong 12 tháng liên tiếp.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý hội viên trên những hành trình sắp tới.