Bản tin Bông Sen Vàng

Tiêu thẻ dễ dàng, nhận hội viên Vàng

Chương trình Bông Sen Vàng và ngân hàng Vietcombank cùng kết hợp triển khai ưu đãi hoàn tiền tới 1 triệu VND và tặng thẻ hội viên Lotusmiles cho chủ thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express® (thẻ Amex Bông Sen Vàng) trong thời gian từ 26/08/2023 đến hết 25/12/2023 như sau:

Ưu đãi 1
  Tặng 1 triệu VND cho 1.500 khách hàng đầu tiên phát hành thẻ chính thẻ Amex Bông Sen Vàng trong thời gian ưu đãi và có doanh số chi tiêu hợp lệ từ 3 triệu VND trong vòng 45 ngày kể từ ngày mở thẻ
  Tặng thêm 05 thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Vàng cho 05 khách hàng có doanh số chi tiêu hợp lệ cao nhất (tối thiểu từ 300 triệu VND) trong thời gian ưu đãi

Đối tượng: Áp dụng cho khách hàng phát hành thẻ Amex Bông Sen Vàng lần đầu hoặc đã khóa hủy, hết hạn tất cả các thẻ Amex Bông Sen Vàng trước ngày 01/01/2023.

Ưu đãi 2
  Tặng thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch Kimhạng Vàng cho các chủ thẻ Amex Bông Sen Vàng đầu tiên đạt quy định đồng thời về số chuyến bay xét hạng thẻ và doanh số chi tiêu thẻ Amex Bông Sen Vàng (Quý hội viên xem trong Điều khoản). 
  Đặc biệt, hội viên có quyền cho/tặng thẻ Bông Sen Vàng quà tặng cho người thân (Người thân nhận thưởng phải là chủ thẻ Amex Bông Sen Vàng và có phát sinh chi tiêu trong thời gian ưu đãi).

Đối tượng: Tất cả khách hàng là chủ thẻ Amex Bông Sen Vàng.

Chương trình áp dụng theo điều kiện, điều khoản tại đây.

Xin mời tham khảo thêm các tính năng ưu việt của thẻ Amex Bông Sen Vàng tại đây.