Bản tin Bông Sen Vàng

Lấy thưởng ngay – Ưu đãi trao tay

Từ 15/5/2024 đến 15/6/2024, Quý hội viên được ưu đãi GIẢM 30% số dặm khi lấy vé thưởng trên tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines, trừ đường bay Mỹ.

Điều kiện áp dụng:

    • Áp dụng trên chuyến bay mang số hiệu VN và do Vietnam Airlines khai thác;
    • Áp dụng cho vé xuất và chuyến bay thực hiện từ 15/5/2024 đến 15/6/2024;
    • Áp dụng lấy thưởng tại Website, App và Phòng vé của Vietnam Airlines;
    • Không áp dụng cho các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm.
    • Trường hợp sau khi lấy thưởng, Quý hội viên có nhu cầu thay đổi chuyến bay vào giai đoạn không áp dụng khuyến mại, mức dặm lấy thưởng thông thường sẽ tính để thu thêm chênh lệch.

Quý hội viên tham khảo mức trừ dặm đã giảm 30% dưới đây:

CÁC CHẶNG BAY

Giai đoạn thấp điểm
Hạng Phổ thông Hạng Phổ
Thông đặc biệt
Hạng Thương gia

Nội địa Việt Nam 1 (Các chặng bay có khoảng cách dưới 400 dặm)

4.900 7.700 10.500
Nội địa Việt Nam 2 (Các chặng bay có khoảng cách từ 400 dặm trở lên) 7.700 12.600 17.500
Hà Nội – Vientiane/Luang Prabang; TP. Hồ Chí Minh – Phnom Penh/Siem Reap; Đà Nẵng – Siem Reap 8.400   16.100
Hà Nội – Siem Reap/Phnom Penh; TP. Hồ Chí Minh – Vientiane 12.600   24.500
Việt Nam – Indonesia/Malaysia/ Myanmar/Singapore/Thailand 9.100   24.500
Việt Nam – Trung Quốc/HongKong, Macau (Trung Quốc) 12.600   31.500
Việt Nam – Hàn Quốc/Đài Bắc/Cao Hùng 15.400   42.000
Việt Nam – Nhật Bản 24.500 45.500 63.000
Việt Nam – Ấn Độ 21.000 31.500 52.500
Việt Nam – Úc 28.000 49.000 70.000
Việt Nam – Nga 28.000 49.000 77.000
Việt Nam – Anh/Pháp/Đức 31.500 59.500 105.000

Xin mời tham khảo Bảng giai đoạn cao điểm các chặng bay nội địa tại đây và các chặng bay quốc tế tại đây